فیکوس لیراتا را میتوان به سه روش مختلف تکثیر نمود:

روش قلمه ساقه، خوابانیدن هوایی و تکثیر برگ

تکثیر به روش قلمه زنی: رایجترین روش تکثیر گیاه است. به همین منظور در ابتدای فصل بهار باید قلمه هایی  طول ۱۰-۱۵ سانت که حداقل دارای یک برگ و سه بند باشد را از گیاه مادری جدا کرد. برگهای انتهایی را از قلمه ها جدا نموده و قلمه هارا به مدت 24 ساعت در گوشه ای گذاشته تا شیره یآنها خارج شود برای موفقیت در عمل ریشه زایی قلمه ها باید به مدت 10 ثانیه در هورمون ریشه زایی قرار داده شوند و در نهایت آنهارا در بستر مناسب کشت نمود.

زمان تعویض گلدان

در شرایط نگهداری در گلخانه هر زمان میتوان گلدان را تعویض نمود اما در منزل هر زمان که ریشه ها بیرون زده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *