• پژمرده شدن گل سنگ: کمبود آب و نرسید آب به ریشه ها باعث این مشکل میشود.
  • زرد شدن برگ گل سنگ: کمبود نور و عدم مواد مغذی در خاک این مشکل را به وجود می آورد.
  • خشک شدن برگ گل سنگ: عمده ترین و شایع ترین دلیل خشکی برگ ها، مخصوصاً خشکی حاشیه برگ ها، به دلیل کمبود رطوبت محیط است.
  • زرد شدن برگها که میتواند به دنبال آبیاری زیاد باشد. ریختن برگها که علت آن سرد بودن مکان نگهداری است برگهای منقبض شده: نشان از تشنگی گیاه و گرمای زیاد دارد.
  • خشک شدن برگها: بدلیل هوای سرد این اتفاق رخ میدهد.
  • زرد شدن برگها و وجود تارعنکبوت: بدلیل هوای خشک و نبود رطوبت برگها زرد میشوند. تار عنکبوتی نشان از حمله ی کنه است که باید سم پاشی صورت بگیرد.
  • وده های پنبه ای سفید رنگ روی گیاه: این مشکل را شپشک آردآلود به وجود می آورد.
  • نقاط سوخته روی برگ : میتواند ناشی از قارچ در شرایط هوای گرم و و تهویه ناقص باشد و یا غبار پاشی در آفتاب. گاهی شکستگی در ساقه وبرگ نیز سبب بروز این مشکل است.
  • قهوه ای شدن تدریجی و ریزش برگها: اگر گیاه به مقدار کم آب دریافت کند، برگ‌های جوان آن قهوه‌ای شده و دچار ریزش خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *