• پوسیدگی ریشه‌ها: آبیاری زیاد این مشکل را به وجود می آورد.
  • زرد شدن برگ‌ها: برگ‌های شامادورا به‌علت کافی نبودن عناصر ضروری برای رشد، تغییر رنگ می‌دهند.
  • شپشک و کنه تارعنکبوتی از مهمترین آفاتی هستند که میتوانند برای نخل شامادورا مشکل ساز شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *