• شپشک آرد آلود: نتیجه ی حضور این آفت بر روی گیاهتان ایجاد زخم های سفید رنگ، پژمرده شدن برگ ها و در صورت عدم رسیدگی مرگ گیاهتان خواهد بود.
  • در صورتی که در اوایل متوجه ی حضورشان شدید با استفاده از پنبه ی الکلی روی شفلرا را تمیز کنید؛ اما اگر نقاط زیادی از گیاهتان  را فرا گرفته بودند به کمک سموم سیستمیک آن ها را از بین ببرید.
  • کنه تار عنکبوتی: این موجودات از شیره ی گیاه تغذیه کرده و به سرعت تکثیر می یابند. برای نابودی آن ها از سم کنه کش استفاده کنید. استفاده از غبارپاشی نیز در این زمینه کمک کننده است.
  • رنگ پریدگی برگ ها: در صورتی که مواد مغذی خاک شفلرا کافی نباشد برگ های این گیاه رنگ و درخشندگی خود را از دست می دهند. برای برطرف کردن این مشکل گیاه خود را تغذیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *