در حال نمایش یک نتیجه

گل جعفری با نام علمی Tagetes جزو خانواده ی آفتاب گردان است که خاستگاه اصلی گیاه به آمریکای شمالی و جنوبی است. ولی در همه جای دنیا کشت و نگهداری میشود. گل جعفری دارای 56 گونه میباشد که چند گونه ی آن در باغچه ها کشت میشود. مثل گونه ی آفریقایی، آمریکایی، فرانسوی، گونه ی پاکوتاه، قرنفل هندی و ترخون زمستانی. نوع آفریقایی، آمریکایی و فرانسوی دارای گلهای درشت تری بوده وبین 90 تا 120 سانتیمتر میتواند رشد کند در ایران، گونه های ذکر شده بیشتر نگهداری میشوند. گیاه جعفری در فصل بهار به خصوص در اردیبهشت ماه به گل مینشیند.
نگهداری از گیاه جعفری سخت نیست، تنها باید با روشهای نگهداری از آن آشنا شد.
گل جعفری به نور بالا و مستقیم خورشید نیاز دارد. بدلیل علاقه ی گیاه به گرما و نور بالا، در صورت قرار گیری در سایه ممکن است گیاه آسیب ببیند. در آبیاری گیاه نباید زیاده روی کرد؛ زیرا به سرعت پژمرده میشود. هر دو روز یکبار زمان مناسبی براسی آبیاری گل جعفری است. خاک گیاه در شرایط تکثیر و همچنین نگهداری درگلخانه ترکیبی از کوکوپیت و پرلیت درشت می باشد.
برای تکثیر گل جعفری از طریق بذر میتوان این کار را انجام داد.