نور مورد نیاز پاپیتال ژله ای:

 با اینکه پاپیتال میتواند در نور کم هم رشد کند اما در اصل مناسب فضای باز و بهترین رشد را زمانی دارد که چند ساعت نور مستقیم آفتاب را دریافت کند.

آبیاری مورد نیاز پاپیتال باغچه ای:

 بهترین زمان آبیاری بعد از خشک شدن سطح خاک می باشد، عشقه گیاهی رطوبت دوست و در آب و هوای مرطوب رشد بهتری دارد. بهتر است برای آبیاری تعادل حفظ شود و طبق برنامه آبیاری صورت گیرد آبیاری زیاد سبب رنگ پریدگی برگها و ریزش آنها میشود.

کوددهی مورد نیاز پاپیتال باغچه ای:

 پاپیتال ژله ای نسبت به کوددهی حساس نیست اما درصورتی که خاک گیاه از نظر مواد آلی فقیر باشد میتوان از ترکیب کمپوست استفاده کرد همچنین در فصل بهار و تابستان از کودهای مخصوص گیاهان زینتی ماهی یک بار استفاده کنید.

خاک مورد نیاز پاپیتال باغچه ای:

 در هر خاکی میتواند رشد کند اما اگر خاک سبک و زهکشی شده باشد و از مواد غنی سرشار باشد بهترین رشد را خواهد داشت.

دمای نگهداری پاپیتال باغچه ای:

بهترین دمای نگهداری گیاه 15 تا 25 درجه است. البته نوع ابلق در دماهای خیلی پایین هم رشد میکند و تحمل دمای سرد رادارد.

رطوبت مورد نیاز پاپیتال باغچه ای:

 رطوبت محیط برای گیاه پاپیتال ژله ای کفایت میکند. البته نسبت به رطوبت زیاد حساس نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *