• مهمترین بیماری ها این گیاه شته همچنین کنه ها می توانند باعث آسیب گیاه باشد.
  • کپک های خاکستری روی ساقه: علت این موضوع کپک ها قارچ بوتری تیس می باشد که علت به وجود آمدن آن بخاطر سرد بودن هوا می باشد.
  • ریزش برگ ها: سرد بودن هوا علت به وجود آمدن این مشکل است.
  • پوسیدگی ریشه: آبیاری زیاد عامل اصلی این مشکل است.
  • زرد شدن برگها: آبیاری زیاد باعث زرد شدذن برگهای زیرین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *