محصولات حراجی گلستان یاس

زاموفیلیا مشکی

625,000 تومان 605,000 تومان
 • نام علمی: Zamioculcas zamiifolia
 • سایز گلدان: 14

زاموفیلیا سبز

375,000 تومان 350,000 تومان
 • نام علمی: Zamioculcas zamiifolia
 • سایز گلدان: سطل 4

سانسوریا شمشیری (ابلق)

375,000 تومان 359,000 تومان
 • نام علمی: SANSEVIRA CYLINDRICA
 • سایز گلدان: سطل 4

آگلونما قرمز

300,000 تومان 280,000 تومان
 • نام علمی: Aglaonema hybrids
 • سایز گلدان: سطل 3

دیفن باخیا

112,000 تومان 105,000 تومان
 • نام علمی: Diffenbachia amoena
 • سایز گلدان: سطل 4

فیلکوس ابلق

720,000 تومان 680,000 تومان
 • نام علمی: F.elastica var.variegata
 • سایز گلدان: سطل 4

کامپکت

120,000 تومان 115,000 تومان
 • نام علمی: Dracaena deremensis compacta
 • سایز گلدان: سطل 4

مرجان گل ریز سفید

125,000 تومان 115,000 تومان
 • نام علمی: Euphorbia milii
 • سایز گلدان: 14

بنسای (جینسینگ)

325,000 تومان 305,000 تومان
 • نام علمی:Ginseng Ficus microcarpa
 • سایز گلدان: 14

مارانتا قرمز

300,000 تومان 280,000 تومان
 • نام علمی: Marantha Leuconeura
 • سایز گلدان: سطل 4